دارای لوگوی طلایی رسانه از ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد

دارای لوگوی طلایی رسانه از ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت ارشاد

بعد از افتتاح رسمی وب سایت شرکت به آدرس WWW.RASHAGAME.COM در دی ماه سال 95 مدیریت شرکت برای دریافت مجوز های قانونی این وبسایت اقدامات لازم را انجام داد و بدیهی است یکی از مهمترین و معتبر ترین این مجوزها لوگوی طلایی رسانه ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت محترم ارشاد می باشد که پس از مکاتبه و ثبت نام در سامانه صدور این مجوز، مسئولین محترم مربوطه راهنمایی های لازم را جهت دریافت لوگوی طلایی ارائه دادند و بعد از سپری کردن مراحل قانونی موفق به دریافت این لوگو گشتیم که شما می توانید این لوگو را در پایین تمام صفحات وب سایت مشاهده کرده و با کلیک بر روی آن از سلامت فعالیت وب سایت راشا گیم اطمینان حاصل نمایید.

در اینجا باید از کلیه مسئولین و پرسنل شریف ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی که با همکاری و مشاوره های صحیح، ما را برای دریافت مجوز های مربوطه و پیشبرد اهداف در مسیری قانونی یاری کردند تشکر کنیم.